You are currently viewing Tenniskyynärpää ja golfkyynärpää – syyt ja hoito

Tenniskyynärpää ja golfkyynärpää – syyt ja hoito

Vuonna 2021 laajensin osaamistani osallistumalla Movedocin järjestämään erinomaiseen yläraajojen tendinopatiat -koulutukseen, jossa käytiin läpi kattavasti muun muassa kyynärpään tendinopatioiden näyttöön perustuvaa ja tehokasta kuntoutusta. Kansankielisiä, joskin hieman vanhentuneita, termejä kyynärpään tendinopatioille ovat tenniskyynärpää ja golfkyynärpää.

Johannes Peltonen

Olen fysioterapeutti ja Moverestin perustajajäsen. Erityisosaamiseeni kuuluu rasitus- ja urheiluvammojen kuntoutus sekä harjoittelun suunnittelu ottaen vaivat ja rajoitteet huomioon. Otan vastaan Moverestilla Tampereen keskustan kupeessa osoitteessa Åkerlundinkatu 2. 

Tendinopatialla tarkoitetaan tilaa, jossa johonkin jänteeseen kohdistuu kipua/turvotusta, johon liittyy rajoittunut suorituskyky. Yläraajan tendinopatiat sisältävät monia eri jännevaivoja, joista kyynärpään alueella monelle on tuttuja esimerkiksi tenniskyynärpää ja golfkyynärpää. Olkapäävaivoissa puolestaan käytetään epämääräisiä termejä kuten ”ahdas olkapää” tai ”impingement-oireyhtymä”, jotka voivat olla tendinopatioita, mutta syy voi olla jokin muukin.

Tässä artikkelissa keskitytään kyynärpään kahteen yleisimpään jännevaivaan: kyynärpään lateraaliseen ja mediaaliseen tendinopatiaan. Arkikielellä näistä vaivoista käytetään usein termejä tenniskyynärpää ja golfkyynärpää (näitä termejä ei suositella enää käytettävän). Tyypillinen syy kyynärpään tendinopatioille on ylikuormittuminen esimerkiksi työkuormituksen tai harrastuksen myötä. Harvemmin mainittu, mutta myöskin yleinen syy ongelmalle on alueen alikuormittuminen, mikä voi johtaa samanlaisiin oireisiin ja muutoksiin jänteissä kuin ylikuormittuminen.

Kyynärpään lateraalinen tendinopatia eli "tenniskyynärpää"

Tenniskyynärpäällä tarkoitetaan kyynärvarren ulkosyrjän jänteiden yli- tai alikuormitukseen liittyvää kipua ja toiminnan heikkenemistä. Tenniskyynärpää on terminä monelle tuttu ja herättää usein hämmennystä – miten kyynärpää voi olla kipeä vaikkei edes pelaa tennistä? On totta, että tenniksen pelaaminen voi johtaa kyynärvarren ulkosyrjän kipeytymiseen, mutta niin voi moni muukin aktiviteetti. Ammattilaisten kesken suositeltava termi on tällä hetkellä kyynärpään lateraalinen tendinopatia.

Kyynärpään lateraalisessa tendinopatiassa ongelmia aiheuttavat kyynärvarren ulkosyrjän lihakset (kuva 1). Nämä lihakset ovat vastuussa puristusliikkeestä, ranteen ojennuksesta, sormien ojennuksesta, kyynärvarren supinaatiosta ja ranteen radiaalideviaatiosta (video). Siksi liikuttelu näihin liikesuuntiin voi olla kivuliasta ja voimantuotto heikentynyttä.

Kuva 1: kyynärpään lateraalisen tendinopatian tyypillinen oirealue

Mikä altistaa tenniskyynärpäälle eli kyynärpään lateraaliselle tendinopatialle?

 • Työtehtävät, jotka vaativat voimaa ja sisältävät yläraajan toistoliikkeitä. Esimerkiksi painavien työkalujen toistuva käyttö, jotkut painavien esineiden toistuva käsittely tai ranteen toistoliikkeet
 • Harrastukset, jotka vaativat voimaa ja sisältävät yläraajan toistoliikkeitä. Esimerkiksi kiipeily tai mailapelit. Tenniskyynärpää -nimitys johtuu siitä, että tenniksen lyöntiliike on omiaan kuormittamaan kyynärpään lateraalista jännealuetta.
 • Tupakointi
 • Tyypin 2 diabetes
 

Miten tenniskyynärpää eli lateraalinen tendinopatia voi oireilla?

 • Jännealue kyynärpään ja kyynärvarren ulkosyrjällä voi olla kipeä, paineluherkkä tai herkistynyt kylmälle
 • Heikentynyt puristusvoima ja joskus laajempikin heikentynyminen oireilevan yläraajan lihaksissa
 • Heikentynyt reaktiokyky ja liikenopeus 

Kyynärpään mediaalinen tendinopatia eli ”golfkyynärpää”

Golfkyynärpäällä tarkoitetaan kyynärvarren sisäsyrjän jänteiden mekaaniseen kuormitukseen liittyää kipua ja toiminnan heikkenemistä. Golfkyynärpää terminä on melko käytetty, joskin huomattavasti harvinaisempi verrattuna kyynärvarren lateraaliseen tendinopatiaan. Kuten tenniskyynärpäässä, myös golfkyynärpäästä suositellaan käytettävän vähemmän harhaanjohtavaa termiä: kyynärpään mediaalinen tendinopatia.

Kyynärpään mediaalisessa tendinopatiassa ongelma-alueena on kyynärvarren sisäsyrjän jännealue (KUVA 2). Jännealueen lihasten tehtäviä on ranteen ja sormien koukistus, kyynärvarren pronaatio ja ranteen radiaalideviaatio (VIDEO). Ranteen liikuttaminen näihin liikesuuntiin on mediaalisessa tendinopatiassa usein kivuliasta ja/tai heikentynyttä.

 
Kuva 2: Kyynärpään mediaalisen tendinopatian tyypillinen ongelma-alue.

Mikä altistaa golfkyynärpäälle eli kyynärpään mediaaliselle tendinopatialle?

 • Työtehtävät, jotka vaativat voimaa
 • Työtehtävät tai harrastukset, joissa vaaditaan paljon käden tai ranteen toistoliikkeitä
 • Raskaiden kuormien käsittely töissä
 • Pitkäaikainen voimakkaan puristusotteen käyttö
 • Päivittäinen tärinätyökalujen käyttö
 • Tupakointi
 • Tyypin 2 diabetes
 • Lihavuus (naisilla)

Miten golfkyynärpää eli mediaalinen tendinopatia voi oireilla?

 • Jännealue kyynärpään sisäsivulla voi olla kipeä, paineluherkkä tai herkistynyt kylmälle. Kipu voi ulottua kyynärpään sisäsivusta kyynärvarren sisäsyrjää pitkin aina pikkurilliin asti
 • Kipu puristaessa, rannetta tai sormia koukistaessa, kyynärvarren pronaatio- tai radiaalideviaatioliikkeissä
 • Heikentynyt puristusvoima ja joskus laajempikin heikentynyminen oireilevan yläraajan lihaksissa
 • Jäykkä kyynärpää

Tenniskyynärpään ja golfkyynärpään tehokas hoito

Step 1: Selvitetään, mistä vaivasta on ylipäätään kyse

Ensin täytyy erotella, onko ylipäätään kyse tendinopatiasta. Fysioterapeutti osaa tutkia ja erottaa vaivan muista kyynärpään alueen ongelmista tai esimerkiksi ylempää yläraajasta tai niskasta johtuvat säteilyoireet. Entä onko kyse yli- vai alikuormituksesta? Tähän saadaan yleensä vastaus erittelemällä arjen toimia. Millainen on työnkuva? Mitä harrastuksia? Minkälaisia askareita kotona tulee tehtyä?

Step 2: Säädetään jännealuen kuormitus sopivalle tasolle

Jos kyse on ylikuormittumisesta, täytyy kuormitusta vähentää väliaikaisesti esimerkiksi vaihtamalla työasentoa, työtehtäviä tai tekemällä muutoksia harrastusrutiineihin ja suoritustekniikoihin. Tämä ei tarkoita, että tekniikoita pitäisi muuttaa pysyvästi tai jokin harrastus lopettaa. Jos kuormitusta ei väliaikaisesti lasketa, voidaan pahentaa tilannetta kuormittamalla jo ylikuormittunutta jännealuetta terapeuttisilla harjoitteilla.

Step 3: Terapeuttisella harjoittelulla hallittu jännealueen kuormittaminen

Vaikka se voi kuulostaa erikoiselta, yleensä kannattaa lähteä tekemään liikkeitä niihin suuntiin, jotka ovat haasteellisimpia esimerkiksi kivun tai heikkouden näkökulmasta. Jos puristaminen tekee kipeää, ei kuitenkaan heti lähdetä tekemään maksimipainoilla maastavetoa. Sen sijaan fysioterapeutti suunnittelee pienin askelin etenevän kuntoutusohjelman, jota muokataan jatkuvasti kuntoutuksen edetessä. Yleensä valitaan muutamat lihakset ja liikesuunnat, jotka ovat testaamisen ja haastattelun perusteella tärkeimpiä ja aletaan harjoittelemaan niitä. Oheisella videolla on esimerkki kyynärvarren supinaation asteittain etenevästä kuntoutuksesta. Kyynärvarren supinaatio voi olla yksi tärkeimmistä harjoiteltavista liikesuunnista etenkin kyynärpään lateraalisessa tendinopatiassa.

 

Step 4: Normaaliin kuormittamiseen palaaminen

Jos kuntoutus etenee suunnitelmien mukaan ja oireet helpottuvat, aletaan ”purkaa rajoituksia” eli sallitaan asteittain ne toimet, jotka alunperin ongelman aiheuttivat. Samalla edetään terapeuttisessa harjoittelussa haastavampiin harjoitteisiin. Yleensä samalla muuttuu toistoaluetta niin, että harjoitteet ovat raskaampia, mutta toistoja on vähemmän.

Muut huomioitavat tekijät golf- ja tenniskyynärpäässä

Tendinopatioiden syntymisen riskiä lisää kuormituksellisten tekijöiden lisäksi myös tietyt perussairaudet, kuten diabetes ja dyslipidemia. Kuntoutusprosessissa täytyy huomioida lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, sillä kuntoutus on harvoin niin yksinkertaista, että voitaisiin keskittyä ainoastaan biomekaanisiin kuormitustekijöihin. Usein asiakkaalla voi olla taustalla esimerkiksi unettomuutta, mielialan haasteita tai sosiaalisia kuotmitustekjiät, jotka täytyy ottaa huomioon hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Mikä on venyttelyn, hieronnan, teippausten tai kylmä/lämpöhoitojen rooli?

Nämä metodit ovat perinteisesti ollet kovassa käytössä tendinopatioiden hoidossa, mutta näyttöä niiden pitkäaikaisesta hyödystä on heikosti. Ne voivat lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna lievittää kipua ja vilkastuttaa alueen verenkiertoa, millä voi olla kuntoutusta edistävä vaikutus: jos kipua on vähemmän, on mahdollisesti helpompaa tehdä terapeuttista harjoittelua. Käytän itsekin usein jotain edellä mainituista metodeista kuntoutuksen tukena. Metodin valinta on tilannesidonnaista ja siihen vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan aiemmat kokemukset eri hoitometodeista ja niiden hyödyllisyydestä. On tärkeää kuitenkin tiedostaa, että pysyviä tuloksia kyynärpään tendinopatioissa (kuten myös muissa tendinopatioissa) saadaan tekemällä muutoksia jänteisiin kohdistuvaan kuormitukseen ja/tai jänteiden kuormituksensietokykyyn aiemmissa kappaleissa kuvatuilla keinoilla.

Kolahtiko oireet, kuulostaako tutulta? Hoidetaan ongelma pois päiväjärjestyksestä.

Kyynärpään tendinopatioiden kanssa ei kannata jäädä odottamaan, että vaiva menisi itsestään ohi. Vaiva voi jäädä pitkäaikaiseksi riesaksi ja se uusii herkästi, jos ei tunnisteta syytä, miksi vaiva ylipäätään on alkanut. Laadukkaalla fysioterapialla saadaan erinomaisia tuloksia kyynärpään tendinopatioihin. Hoidetaan sinut kuntoon, jotta voit keskittyä muihin sinulle tärkeisiin asioihin. Tervetuloa!

Johannes Peltonen

Olen fysioterapeutti ja Moverestin perustajajäsen. Erityisosaamiseeni kuuluu rasitus- ja urheiluvammojen kuntoutus sekä harjoittelun suunnittelu ottaen vaivat ja rajoitteet huomioon. Otan vastaan Moverestilla Tampereen keskustan kupeessa osoitteessa Åkerlundinkatu 2.